شناور کانتینربر شهرکرد – PG104


I شناور کانتینر بر 104 (شهرکرد) دومین کشتی اقیانوس پیمای ساخت کشور که با موفقیت تحویل داده شده و از تاریخ 1391/11/01 عملیاتی گردیده است. مطابق اظهار نظر کارفرما این شناور از لحاظ کیفی از نمونه مشابه خارجی برتر می باشد. .

کشتی کانتینربر ایران کاشان


I این شناور، سومین اقیانوس پیمای ساخت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران می باشد که با موفقیت به آب اندازی شده است. مطابق اظهار نظر کارفرما، شناور فوق از لحاظ کیفی از مشابه خارجی برتر می باشد که طراحی و تمامی مراحل ساخت و راه اندازی شناور بدست متخصصان داخلی انجام پذیرفته است . این کشتی‏ دارای 29 سیستم و مجموعه اصلی است که در مجموع شامل 300 هزار بسته کاری (حدود50 هزار (قطر-اینچ) لوله‏کشی، 65 کیلومتر کابل‏کشی و 450 کیلومتر جوشکاری) می باشد. .

کشتی فرآورده برنفتی ایران فهیم


I شناور فوق در تاریخ 1391/12/06 به آب اندازی شده و شرکت در حال راه اندازی سیستم های مختلف لوله کشی ، برق ، مخابرات و مکانیکی پروژه و آمادگی جهت آزمایش های دریانوردی می باشد، این شناور به سفارش شرکت ملی نفتکش ایران طراحی و ساخته شده است. ظرفیت حمل شناور، 35000 تن می باشد که انواع فرآورده های نفتی شامل انواع اسید ها ، الکل ها و سایر مشتقات نفتی را در بر می گیرد..شناور کانتینربر اراک – PG101


I این شناوراولین کشتی اقیانوس پیمای ساخت کشور است که علیرغم تحریم های صورت گرفته با کیفیت قابل رقابت با نمونه خارجی، تحویل داده شد و از تاریخ 89/03/10 عملیاتی گردید و طی سالهای گذشته، این کشتی بارها و بارها دل بر امواج متلاطم اقیانوس زد و به کشورهای دور و نزدیک رفت و آمد نمود و باعث افتخار بیش از پیش شرکت بحرگسترش و کشور شد.