چرا بنادر دریانوردی از خارج شناور می خرند؟

 

 

مدیرعامل مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی اقدام به سفارش شناور به کشورهای خارج داده است، اعلام کرد: از وزیر تقاضا داریم مصوبه ای در این جلسه تصویب کنند که سازمان بنادر و دریانوردی به منظور تجهیز ناوگان دریایی خود اقدام به خرید از خارج از کشور نکنند و با تشکیل  شورای عالی صنایع بر روی این امر نظارت داشته باشند.