بارج ۱۵۰۰۰ تنی تاید

این شرکت تاکنون موفق به ساخت انواع مختلف تانکر بارج ، فله بر . … اعم از ۲۰۰۰ تنی ، ۵۰۰۰ تنی ، ۱۰۰۰۰ تنی و ۱۵۰۰۰ تنی شده است.

نام شناور : تاید ۱۵۰۰۰ تنی
نوع شناور : تانکر بارج
سال ساخت : ۱۳۸۸
جنس بدنه : فولاد
طول : ۱۳۰/۴ متر
عرض : ۲۹/۸ متر
ارتفاع : ۸/۳ متر
آبخور : ۵ متر
تعداد خدمه : ۸ نفر
ظرفیت ناخالص : ۹۱۳۲
ظرفیت خالص : ۵۶۰۷
وزن سبک : ۴۰۰۰
شعاع عملیاتی : آبهای ساحلی
ظرفیت مخزن سوخت : ۱۵۰۰۰ تن
ظرفیت بارگیری روی عرشه : ۱۰۰۰ تن